Zimní výprodej skladu! Slevy až 80% na celou kolekci svatebních a společenských šatů

Pujčovní řád

Platné od 1.1.2017 pro pronájem ssvatebních a společenských šatů Svatebním domem Te Amo, Rohanské nábřeží 678/25, Praha, IČ: 284 08 268 (Pineapple s.r.o.), dále jen „svatební dům“.

1. Šaty půjčujeme zpravidla na 4 dní, není-li dohodnuto jinak, při delší době půjčení se cena půjčovného stanovuje individuálně dle modelu, sezony a termínu.


2. Při sepsaní smlouvy o pronájmu je zákazník povinen prokázat svou totožnost a zaplatit zálohu ve výši 50% ceny půjčovného. Doplatek se hradí při vyzvednutí šatů. Při změně termínu svatby Vám zálohu uznáme na nový termín. V případě, že se zákazník k převzetí šatů nedostaví nebo jiným způsobem odmitné realizovat dohodnutý pronájem šatů, považuje se záloha za nevratnou.


3. Při převzetí šatů se doporučuje šaty řádně zkontrolovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


4. Rezervované šaty se vyzvedávájí 1-2 dní před akcí a vrací se vždy v první pondělí po akci, není-li domluveno jinak. V případě nevrácení šatů včas, bude účtována smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý den prodlení, přičemž tímto ujednáním není dotčeno právo svatebního domu na úhradu škody, která mu pozdním vrácením vznikne. 


5. V ceně půjčovného je zahrnuto žehlení šatů a drobné krejčovské úpravy. Vyžaduje-li úprava výraznější zásah krejčové, platí zákazník zvlášť cenu za materiál a zvlášť krejčovskou práci 250 Kč/hod.


6. V ceně za pronájem není započteno poškození modelu. Při poškození šatů zákazníkem je sepsán protokol o poškození. Za nádměrné znečištění nebo poškození šatů se učtuje poplatek dle rozsahu poškození. Jsou-li šaty zničeny neopravitelně, hradí zákazník jejích prodejní cenu, sniženou o částku zaplacenou za pronájem.


7. Zákazník nesmí šaty jakýmkoli způsobem upravovat, čistit nebo žehlit.


8. Při ztrátě nebo odcizení šatů, hrádí zákazník jejich pořizovácí cenu.


9. V případě nevrácení ochranného obalu se účtuje 300 Kč, za ztrátu ramínka 100 Kč.

online rezervace